Farum biografforening

Hvem er vi?

Grafen er en kommunal støttet biograf som drives af frivillige ildsjæle. Farum Biografforening blev stiftet i 1995 og har siden drevet biografen. Daglig ledelse forestås af bestyrelsen.

Foreningen tæller en bestyrelse på 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Herudover har vi arbejdsgrupper der varetager nogle bestemte opgaver.

Det er muligt at blive medlem af Farum Biografforeningen, hvor du har mulighed for at præge biografen på den årlige generalforsamling. Som medlem kan man vælge om man vil bidrage til det frivillige arbejde, eller blot vil være støttemedlem - vi værdsætter begge dele. 

Hvad laver vi?

Der er mange forskellige opgaver som bliver løst i det daglige. Nogle opgaver er mere synlige end andre. Biopasserne sælger billetter, kioskvarer og servicerer vores publikum. Operatører afspiller film og sørger for lyd og lys i salen. 

De opgaver der måske ikke er helt så synlige, er det store arbejde der ligger bag planlægning af program, booking ved filmdistributører, samarbejde med tegnestue, trykkeri m.m. Vi får mange mails fra kunder og samarbejdspartnere der skal besvares og vi vil gerne være aktive på de sociale medier. Derudover er der løbende annoncering, indkøb og planlægning af events. Vi kan derfor bruge frivillige med forskellige interesser og kompetencer, som har lyst til at bidrage til fællesskabet og bevare den lokale biograf.